Spauda rašo
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Kauno mieste jau sertifikuoti šeši bendrabučio tipo pastatai

2007 m. Kauno miesto savivaldybė pirmoji Lietuvoje inicijavo pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, kuris buvo finansuojamas iš tarptautinio ESCOBALT projekto lėšų. Buvo sertifikuoti penkių aukštų šeši bendrabučio tipo pastatai. Pastatus sertifikavo pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas technologijos mokslų dr. Rolandas Samajauskas. Visi bendrabučio tipo pastatai statyti iki 1992 metų. Šių pastatų atitvarų šilumą izoliuojančios savybės yra iki keletą kartų mažesnės už šių dienų reikalavimus. Tik vienas pastatas (Partizanų g. 5) buvo priskirtas D klasei. Šis pastatas buvo iš dalies atnaujintas keičiant langus, duris, šilumos punktą ir apšiltinus pastato stogą. Kiti bendrabučio tipo pastatai buvo E klasės. Tai gana prastas rodiklis, kuris rodo, kad energija naudojama netaupiai, todėl tokių namų rinkos kaina negali būti aukšta. Apšiltinus-rekonstravus pastatą sutaupoma šilumos energija, mažėja mokesčiai už šildymą, gyvenamosios aplinkos sąlygos tampa komfortiškesnės, palengvėja namo eksploatavimas, mažėja jo išlaidos, o vienas iš svarbiausių privalumų yra tai, kad, pagerėjus pastato estetiniam vaizdui, pakyla šio nekilnojamo turto kaina.

Kauno miesto savivaldybės pastatas sertifikuotas pirmasis Lietuvoje

Kauno miesto savivaldybės pastatas, statytas 1934 metais, yra pirmas ir kol kas vienintelis iš Lietuvos miestų savivaldybės pastatas jau turintis sertifikatą. Šį pastatą projektavo architektai A. Funkas, A. Lukošaitis ir B. Elsbergas. 1981 metais pusrūsyje įrengta valgykla, kurios interjero autoriai arch. R. Čepinskaitė ir A. Jačiauskas. 1983 metais šiaurinio korpuso pirmojo aukšto gale įrengta pasitarimų salė ir laukiamasis, rekonstruotas visas pirmasis aukštas. Nustatyta, kad savivaldybės pastato energinio naudingumo klasė - E. Tai neaukšta naudingumo klasė, rodanti, kad pastatui būtina renovacija.

Apie tai skaitykite straipsnyje „Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas” laikraštyje „Kauno diena” 2007 06 13, Nr. 133