Spauda rašo
Kuo geresni stiklo paketai su plastikiniais rėmeliais

Klausimas, kaip taupyti energiją gyvenamuosiuose būstuose bei specifinės paskirties pastatuose, visuomet aktualus. Racionaliausia šią problemą spręsti mažinant šilumos nuostolius, ir pirmiausia to galima pasiekti gerinant langų šilumos izoliacijos ypatybes, kadangi būtent per pastatų langus patiriami šilumos nuostoliai sudaro didelę bendrųjų šilumos nuostolių dalį: mažaaukščių pastatų iki 15 proc., daugiaaukščių – iki 40 proc.
Siekiant išspręsti šią problemą, montuojami plastikiniai ar mediniai langai su stiklo paketais. Tokie langai išvaizdūs, sandarūs ir pan. Tačiau neretai pradėjus juos eksploatuoti susiduriama su keliais esminiais sunkumais: patalpose padidėja santykinis oro drėgnumas ir pradeda rasoti stiklo paketo paviršius. Žiemos metu stiklo paketo paviršius patalpos viduje rasoja net esant normaliam patalpos mikroklimatui: +20 °C temperatūrai ir 40–60 proc. santykiniam drėgnumui.
Vadinamasis „šalčio tiltelis“ (atsirandantis dėl aliumininio stiklo paketo rėmelio) – viena pagrindinių kondensato susidarymo priežasčių. Norint išvengti langų rasojimo, ypatingą dėmesį rekomenduojama skirti tam, kaip panaikinti paketų kraštuose „šalčio tiltelius“. Dažniausiai šiam tikslui naudojami plastikiniai rėmeliai.

Išsamiau apie tai skaitykite straipsnyje „Kuo geresni stiklo paketai su plastikiniais rėmeliais“ žurnale „APS“ 2005 m. žiema