Spauda rašo
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas šilumos ūkio praktikoje bendrosios socialinės atsakomybės kontekste

Bendroji socialinė atsakomybė (BSA) – tai naujų galimybių panaudojimas, būdai, kurie gali padidinti įmonės verslo vertę, įtraukiant į veiklą ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius aspektus. Tai pamatiniai BSA elementai, kurie turi būti subalansuoti ir pagrįsti atskaitingumu – visapusiškas veiksmų skaidrumas ir patikimumas.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra viena iš Europos Sąjungos (ES), tuo pačiu ir Lietuvos, strateginių politikos krypčių bei aktualus kiekvienam galutinės energijos vartotojui, todėl jis labai svarbus BSA kontekste.
Didelis energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas yra pastatuose. Pagal Lietuvos Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006 – 2010 metams programą techninis energijos taupymo potencialas gyvenamuosiuose pastatuose ir jų inžinerinėse sistemose yra 8,2 TWh, visuomeninės paskirties pastatuose ir jų inžinerinėse sistemose – 2,8 TWh.
Siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumo galimybes pastate ir parinkti tinkamas priemones, pirmiausia reikia įvertinti pastato energijos vartojimo efektyvumą - atlikti sertifikavimą, kurio metu nustatomas pastato energijos suvartojimas ir pastatas priskiriamas vienai iš energinio naudingumo klasių (A, B, C, D, E, F, G) bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. A klasė yra aukščiausia ir nurodo labai energetiškai efektyvų pastatą.

Apie tai skaitykite straipsnyje „Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas šilumos ūkio praktikoje bendrosios socialinės atsakomybės kontekste” žurnale „Šiluminė technika” 2007.