Pastatų tyrimai
1. Termonuotraukoje yra matyti aukšta sąramos virš lango išorinio paviršiaus temperatūra, vadinasi, šioje vietoje yra susidaręs ilginis šilumos tiltelis. Šio reiškinio priežastis yra ta, kad virš lango yra sumontuota neapšiltinta metalinė sija.
2. Termonuotraukoje yra matyti aukšta sienos apie langą išorinio paviršiaus temperatūra, vadinasi, šioje vietoje yra susidaręs ilginis šilumos tiltelis. Šio reiškinio priežastis yra ta, kad lango rėmas ir sienos termoizoliacinis sluoksnis sienoje nesusisiekia.
3. Termonuotraukoje yra matyti pastato sienos išorinio paviršiaus temperatūra. Aukšta plokščių sandūros išorinio paviršiaus temperatūra rodo, kad ši vieta yra nesandari.
4. Apie langą yra susidaręs šilumos tiltelis. Šio reiškinio priežastis yra ta, kad lango rėmas ir sienos termoizoliacinis sluoksnis sienoje nesusisiekia. Yra vandens garų kondensacijos ir pelėsių augimo rizika ant vidinio paviršiaus.
5. Aukšta stiklo paketų centrinės dalies išorinio paviršiaus temperatūra rodo, kad stiklo paketai yra įdubę. Gyvenamojo namo lango stiklo paketo kraštų išorinio paviršiaus aukšta temperatūra rodo, kad netobula rėmo konstrukcija (panaudotas laidus šilumai aliuminis rėmelis).
6. Grindų ir lango vidinio paviršiaus temperatūra, esant 50 Pa oro slėgių skirtumui. Termonuotraukoje yra matyti žema grindų ir lango rėmo sandūros temperatūra, vadinasi, lango rėmas yra sumontuotas nesandariai.
7. Pastato fasadų kampuose, ties perdanga ir balkono su siena sandūroje yra susidarę ilginiai šilumos tilteliai. Siekiant sumažinti pastato šilumos nuostolius ir užtikrinti komfortiškas mikroklimato sąlygas patalpose, tikslinga pastato sienas apšiltinti iš išorės.
8. Termonuotraukoje yra matyti katilo apmūrijimo defektas – įtrūkęs plytų mūras.
9. Termonuotraukoje yra matyti aukšta pastato cokolio išorinio paviršiaus temperatūra, vadinasi, cokolis yra neefektyviai apšiltintas.
10. Pastato fasadų kampuose, apie duris ir langą yra susidarę ilginiai šilumos tilteliai. Siekiant sumažinti pastato šilumos nuostolius ir užtikrinti komfortiškas mikroklimato sąlygas patalpose, tikslinga pastato sienas apšiltinti iš išorės.
11. Sienos ir kondicionieriaus vidinio paviršiaus temperatūra, esant 50 Pa oro slėgių skirtumui. Termonuotraukoje yra matyti žema sandūros temperatūra, vadinasi, kondicionieriaus vamzdžiai sienoje yra neužsandarinti.
12. Termonuotraukoje yra matyti žema sienos ir lubų sandūros vidinio paviršiaus temperatūra. Šio reiškinio priežastis yra ta, kad stogo vėjo ir garo izoliaciniai sluoksniai įrengti nesandariai. Yra vandens garų kondensacijos ir pelėsių augimo rizika ant vidinio paviršiaus.
13. Termonuotraukoje yra matyti žema sijos ir lubų sandūros vidinio paviršiaus temperatūra. Šio reiškinio priežastis yra ta, kad stogo vėjo ir garo izoliaciniai sluoksniai įrengti nesandariai. Vandens garų kondensacijos ir pelėsių augimo rizikos ant vidinio paviršiaus nėra.
14. Langų rėmų išorinio paviršiaus aukšta temperatūra rodo, kad netobula rėmo konstrukcija. Termonuotraukoje matyti žema sienos ir balkono išorinio paviršiaus temperatūra, vadinasi, ši vieta yra efektyviai apšiltinta.
15. Sienos ir kondicionieriaus vidinio paviršiaus temperatūra, esant 50 Pa oro slėgių skirtumui. Termonuotraukoje yra matyti žema sandūros temperatūra, vadinasi, kondicionieriaus ortakiai sienoje yra neužsandarinti.
16. Termonuotraukoje yra matyti aukšta pastato sienos po langais išorinio paviršiaus temperatūra, vadinasi, sienos šiluminė varža yra nedidelė. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius, už šildymo prietaisų tikslinga įrengti šilumą atspindinčius ekranus. Laiptinės langas neįstiklintas.
17. Termonuotraukoje yra matyti aukšta pastato sienos po langais išorinio paviršiaus temperatūra, vadinasi, sienos šiluminė varža yra nedidelė. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius, už šildymo prietaisų tikslinga įrengti šilumą atspindinčius ekranus.
18. Sienos kampo išorinio paviršiaus aukšta temperatūra rodo, kad šioje vietoje yra susidaręs šilumos tiltelis. Siekiant sumažinti pastato šilumos nuostolius ir užtikrinti komfortiškas mikroklimato sąlygas patalpose, tikslinga pastato sienas apšiltinti iš išorės.
19. Sienų ir stogo vidinio paviršiaus temperatūra, esant 50 Pa oro slėgių skirtumui. Termonuotraukoje yra matyti sandūros vidinio paviršiaus temperatūra, kuri yra 2...3oC žemesnė už sienos ar stogo vidinio paviršiaus temperatūrą. Vadinasi, sienos ir stogo sujungimo vietoje yra susidaręs ilginis šilumos tiltelis. Viena iš galimų šio reiškinio priežasčių yra ta, kad murlotas yra apšiltintas neefektyviai. Vandens garų kondensacijos ir pelėsių augimo rizikos ant vidinio paviršiaus nėra.