Spauda rašo
Sertifikuoti pastatų statybininkai neskuba
„Sertifikuojant tiek naujus, tiek eksploatuojamus pastatus labai svarbu tiksliai apskaičiuoti pastato energijos sąnaudas. Atitvarų šilumą izoliuojančių savybių įvertinimui naudoju termovizinę diagnostiką bei skaitmeninio modeliavimo programas, nustatau atitvarų šiluminę varžą. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas
2007 m. Kauno miesto savivaldybė pirmoji Lietuvoje inicijavo pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, kuris buvo finansuojamas iš tarptautinio ESCOBALT projekto lėšų. Buvo sertifikuoti penkių aukštų šeši bendrabučio tipo pastatai. Kuo geresni stiklo paketai su plastikiniais rėmeliais
Klausimas, kaip taupyti energiją gyvenamuosiuose būstuose bei specifinės paskirties pastatuose, visuomet aktualus. Racionaliausia šią problemą spręsti mažinant šilumos nuostolius, ir pirmiausia to galima pasiekti gerinant langų šilumos izoliacijos ypatybes... Vienodos seno ir naujo būsto bėdos
Didžiausia bėda - gyventi šaltame, nesandariame name. Brangus tokio pastato šildymas trukdo sukaupti lėšų jo renovacijai. Tačiau dabar, kai galima gauti paskolą, susidomėjimas pastatų šiltinimu išaugo. Svarbu, kad jis būtų atliktas kvalifikuotai. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas šilumos ūkio praktikoje bendrosios socialinės atsakomybės kontekste
Bendroji socialinė atsakomybė (BSA) – tai naujų galimybių panaudojimas, būdai, kurie gali padidinti įmonės verslo vertę, įtraukiant į veiklą ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius aspektus.