Kvalifikacija
Mes turime daugiau kaip dešimties metų statybinių medžiagų, gaminių ir pastatų tyrimo, projektavimo bei konsultavimo patirtį. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoti kvalifikacijos atestatai mums suteikia teisę:

- sertifikuoti pastatų energinį naudingumą;
- projektuoti pastatų šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemas;
- vykdyti statinių bendruosius statybos darbus ir bendrąją statinio techninę priežiūrą.