Skaitmeninis modeliavimas
Gyvenamojo namo plokščiojo stogo ant g/b plokštės vėdinamo parapeto šiltinimo detalė PSm02 (www.paroc.lt). Skaitmeniniams šilumos mainams modeliuoti naudota kompiuterinė skaičiavimo programa THERM-6.0. Patalpų oro temperatūrai esant +20oC ir išorės -20oC, sienos ir šlaitinio stogo kampo vidinio paviršiaus temperatūra bus +17,0oC. Remiantis skaitmeninio modeliavimo rezultatais, nustatyta, kad vandens garų kondensacijos ir pelėsių augimo rizikos ant vidinio paviršiaus nėra.
Gyvenamojo namo tinkuojamos mūro sienos ties lango rėmu šiltinimo detalė MSm02 (www.paroc.lt). Skaitmeniniams šilumos mainams modeliuoti naudota kompiuterinė skaičiavimo programa THERM-6.0. Patalpų oro temperatūrai esant +20oC ir išorės -20oC, sienos ir šlaitinio stogo kampo vidinio paviršiaus temperatūra bus +17,1oC. Remiantis skaitmeninio modeliavimo rezultatais, nustatyta, kad vandens garų kondensacijos ir pelėsių augimo rizikos ant vidinio paviršiaus nėra.
Gyvenamojo namo šlaitinio stogo karnizo šiltinimo detalė SSm01 (www.paroc.lt). Skaitmeniniams šilumos mainams modeliuoti naudota kompiuterinė skaičiavimo programa THERM-6.0. Patalpų oro temperatūrai esant +20oC ir išorės -20oC, sienos ir šlaitinio stogo kampo vidinio paviršiaus temperatūra bus +17,8oC. Remiantis skaitmeninio modeliavimo rezultatais, nustatyta, kad vandens garų kondensacijos ir pelėsių augimo rizikos ant vidinio paviršiaus nėra.