Paslaugos
Projektuojant – siūlome racionalius sprendimus ir siekiame, kad visos statybinės medžiagos ir gaminiai, taip pat inžinerinė įranga būtų naudojami optimaliai.
Statybos proceso metu – sprendžiame medžiagų naudojimo ir gaminių įrengimo klausimus bei įvertiname atliktų darbų kokybę.
Perkant bei parduodant – suteikiame išsamią informaciją, leidžiančią būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti apie pastato atitvarų būklę ir pastato energinį naudingumą.
Eksploatuojant – nustatome pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklę bei pateikiame priemones, mažinančias šildymo ir karšto vandens ruošimo energijos sąnaudas.
Atnaujinant bei remontuojant – nustatome numatomų remontuoti pastatų būklę, apskaičiuojame ekonomiškai optimalų papildomai apšiltinamų atitvarų termoizoliacinio sluoksnio storį ir lėšų, skirtų atitvarams apšiltinti, atsipirkimo laiką.
Kokius pastatus reikia sertifikuoti?
Nuo 2007 m. sausio 1 d. reikia sertifikuoti naujus. Sertifikatas turi būti pateiktas prieš pripažįstant statinį tinkamu naudoti.
Nuo 2009 m. sausio 1 d. sertifikavimas yra privalomas naujai rekonstruotiems pastatams bei be išimties visiems, didesniems kaip 1000 m2 naudingojo ploto, viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose matomoje vietoje turi būti iškabintas, ne senesnis kaip 10 metų, pastato energinio naudingumo sertifikatas.
Seni, ne visuomeninės paskirties, pastatai (gamybiniai, gyvenamieji ir pan.) nuo 2009 m. sausio 1 d. turės būti sertifikuojami tik juos parduodant ar išnuomojant.

Pastatams keliami reikalavimai
Naujų pastatų ar pastato dalių energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Šis reikalavimas galioja pastatams, kuriems projektavimo sąlygų sąvadas išduotas po 2007 m. sausio 1 d.
Didesnių kaip 1000 m2 naudingojo ploto renovuojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D. Šis reikalavimas galioja renovuojamiems pastatams, kuriems projektavimo sąlygų sąvadas išduotas po 2007 m. sausio 1 d.
Be to, projektuojant naujus ir didesnius kaip 1000 m2 naudingojo ploto renovuojamus pastatus, jų planuojamas energinis naudingumas turi atitikti minėtus reikalavimus.

Kas tai yra pastatų sertifikavimas?
Tai yra procesas, kurio metu:
- nustatomas esamas energijos sunaudojimas pastate, pasiūlomos energijos taupymo galimybės bei priemonės energijai sutaupyti;
- įvertinamas pastato energinis naudingumas, priskiriant jį vienai iš 7 energinio naudingumo klasių: A, B, C, D, E, F, G. Aukščiausiąja laikoma A klasė, kuri
apibūdina labai aukštą pastato energijos vartojimo efektyvumą; - išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų energinio naudingumo klasės reikalavimai nenustatomi:
- pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų būdingos jų savybės ar išvaizda;
- maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
- poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
- atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 m2;
- nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 m2 naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus arba jai šildyti naudojama technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma;
- nešildomiems pastatams.