Paslaugos
Projektuojant – siūlome racionalius sprendimus ir siekiame, kad visos statybinės medžiagos ir gaminiai, taip pat inžinerinė įranga būtų naudojami optimaliai.
Statybos proceso metu – sprendžiame medžiagų naudojimo ir gaminių įrengimo klausimus bei įvertiname atliktų darbų kokybę.
Perkant bei parduodant – suteikiame išsamią informaciją, leidžiančią būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti apie pastato atitvarų būklę ir pastato energinį naudingumą.
Eksploatuojant – nustatome pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklę bei pateikiame priemones, mažinančias šildymo ir karšto vandens ruošimo energijos sąnaudas.
Atnaujinant bei remontuojant – nustatome numatomų remontuoti pastatų būklę, apskaičiuojame ekonomiškai optimalų papildomai apšiltinamų atitvarų termoizoliacinio sluoksnio storį ir lėšų, skirtų atitvarams apšiltinti, atsipirkimo laiką.
Visi kūnai, kurių temperatūra yra aukštesnė už absoliutų nulį, išspinduliuoja įvairaus ilgio įvairaus ilgio infraraudonųjų spindulių bangas. Išspinduliuojamos energijos intensyvumas proporcingas kūno temperatūrai ir priklauso nuo kūno paviršiaus spinduliavimo gebos. Įrenginiai, gebantys vizualizuoti temperatūros pasiskirstymą paviršiuje, vadinami termovizoriais, o gautas vaizdas – termograma. Galimybė matyti temperatūrų pasiskirstymą paviršiuje per atstumą, nedarant įtakos pačiam paviršiui, atveria plačias galimybes įvairių įrenginių ar objektų būklei nustatyti.
Atliekant pastatų termovizinį tyrimą galima įvertinti atitvarų šilumą izoliuojančias savybes, aptikti statybos darbų defektus. Termovizinis tyrimas nepamainomas įvertinant ugniai atsparių, šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą, taip pat garo ir karšto vandens tiekimo sistemose nustatant pačių vamzdynų izoliacijos pažeidimo vietas.