Paslaugos
Projektuojant – siūlome racionalius sprendimus ir siekiame, kad visos statybinės medžiagos ir gaminiai, taip pat inžinerinė įranga būtų naudojami optimaliai.
Statybos proceso metu – sprendžiame medžiagų naudojimo ir gaminių įrengimo klausimus bei įvertiname atliktų darbų kokybę.
Perkant bei parduodant – suteikiame išsamią informaciją, leidžiančią būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti apie pastato atitvarų būklę ir pastato energinį naudingumą.
Eksploatuojant – nustatome pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklę bei pateikiame priemones, mažinančias šildymo ir karšto vandens ruošimo energijos sąnaudas.
Atnaujinant bei remontuojant – nustatome numatomų remontuoti pastatų būklę, apskaičiuojame ekonomiškai optimalų papildomai apšiltinamų atitvarų termoizoliacinio sluoksnio storį ir lėšų, skirtų atitvarams apšiltinti, atsipirkimo laiką.
Energetinio audito metu nustatoma nagrinėjamo pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklė. Detaliai išanalizuojami pastato šiluminės energijos nuostoliai bei šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamos įrangos našumas. Šiluminės energijos nuostoliai palyginami su normatyviniais ar etaloniniais. Pagrindžiamos priemonės, padedančios sumažinti energijos nuostolius ir padidinančios pastato energetinį efektyvumą.
Energetinis auditas ir pastato būklės bei jo inžinerinių sistemų įvertinimas gali būti naudojamas kaip priešprojektinis tyrimas rekonstrukcijai pagrįsti, taip pat įvairioms valstybinėms programoms, galimybių, susijusių su pastatų naudojimo efektyvumo didinimu, studijoms.