Paslaugos
Projektuojant – siūlome racionalius sprendimus ir siekiame, kad visos statybinės medžiagos ir gaminiai, taip pat inžinerinė įranga būtų naudojami optimaliai.
Statybos proceso metu – sprendžiame medžiagų naudojimo ir gaminių įrengimo klausimus bei įvertiname atliktų darbų kokybę.
Perkant bei parduodant – suteikiame išsamią informaciją, leidžiančią būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti apie pastato atitvarų būklę ir pastato energinį naudingumą.
Eksploatuojant – nustatome pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklę bei pateikiame priemones, mažinančias šildymo ir karšto vandens ruošimo energijos sąnaudas.
Atnaujinant bei remontuojant – nustatome numatomų remontuoti pastatų būklę, apskaičiuojame ekonomiškai optimalų papildomai apšiltinamų atitvarų termoizoliacinio sluoksnio storį ir lėšų, skirtų atitvarams apšiltinti, atsipirkimo laiką.
Siekiantiems iš anksto numatyti galinčius ateityje atsirasti pastatų defektus bei norintiems jų išvengti, naudodami naujausias skaitmeninio modeliavimo programas, galime pasiūlyti racionalių sprendimų. Šilumos, oro ir drėgmės mainams tirti naudojamos kompiuterinės skaičiavimo programos: THERM, WINDOW, David-32, SOLAR, GFKOND, IsoCal bei kt. Analizuojant temperatūrų ir masės pokyčius termoizoliacinėse bei konstrukcinėse medžiagose, atsižvelgiama į Lietuvos klimato ypatumus.