Loading...

Apie mus

UAB Pastatų sertifikavimo biuro pagrindinės veiklos kryptys:

  • pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, A, A+, A++ klasės pastatų projektavimas, šiluminių tiltelių skaičiavimas ir įvertinimas;
  • energijos taupymo ir išsaugojimo pastatuose tyrimai (išsami pastato diagnostika, pastato termoviziniai tyrimai, sandarumo matavimai ir kt.);
  • pastatų energijos vartojimo auditavimas, kasmetinių techninių apžiūrų atlikimas;
  • efektyvus atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas;
  • konsultacijos statybos ir energijos taupymo pastatuose klausimais.

Kreipkitės į mūsų energinio naudingumo sertifikavimo specialistus:

  • Statant naujus namus – įvertinsime jūsų projektą: atliksime pastato atitvarų (stogo, sienų, langų, durų ir kt.) charakteristikų įvertinimą, sumodeliuosime optimalius inžinerinės įrangos parametrus, apskaičiuosime ir įvertinsime šilumos tiltelius.
  • Perkant bei parduodant – suteikiame išsamią informaciją, leidžiančią būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti apie pastato atitvarų būklę ir pastato energinį naudingumą.
  • Eksploatuojant – nustatome pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklę bei pateikiame priemones, mažinančias šildymo ir karšto vandens ruošimo energijos sąnaudas.
  • Atnaujinant bei remontuojant – nustatome numatomų remontuoti pastatų būklę, apskaičiuojame ekonomiškai optimalų papildomai apšiltinamų atitvarų termoizoliacinio sluoksnio storį ir lėšų, skirtų atitvaroms apšiltinti, atsipirkimo laiką.
MŪSŲ ŽINIOS IR PATIRTIS – PADĖTI JUMS SUKURTI ŠILTUS IR JAUKIUS NAMUS!