Loading...

Termovizinis tyrimas.

 Termovizinis tyrimas atliekamas kartu su sandarumo matavimu. Šis tyrimas parodo statybos darbų defektus, vietas, per kurias daugiausia prarandama šilumos ir statybos metu be didesnio vargo galima trūkumus pašalinti.

     Pateikiamos išsamios ataskaitos ir konkrečios rekomendacijos kaip kuo efektyviau apšiltinti pastatą, kaip

taupyti energiją, mažinti pastato šildymo išlaidas ir užtikrinti komfortiškas mikroklimato sąlygas pastate.

Apie Termovizija.

Visi kūnai, kurių temperatūra yra aukštesnė už absoliutų nulį, išspinduliuoja įvairaus ilgio įvairaus ilgio infraraudonųjų spindulių bangas. Išspinduliuojamos energijos intensyvumas proporcingas kūno temperatūrai ir priklauso nuo kūno paviršiaus spinduliavimo gebos. Įrenginiai, gebantys vizualizuoti temperatūros pasiskirstymą paviršiuje, vadinami termovizoriais, o gautas vaizdas – termograma. Galimybė matyti temperatūrų pasiskirstymą paviršiuje per atstumą, nedarant įtakos pačiam paviršiui, atveria plačias galimybes įvairių įrenginių ar objektų būklei nustatyti.
Atliekant pastatų termovizinį tyrimą galima įvertinti atitvarų šilumą izoliuojančias savybes, aptikti statybos darbų defektus. Termovizinis tyrimas nepamainomas įvertinant ugniai atsparių, šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą, taip pat garo ir karšto vandens tiekimo sistemose nustatant pačių vamzdynų izoliacijos pažeidimo vietas.

 

 

1. Termonuotraukoje yra matyti aukšta sąramos virš lango išorinio paviršiaus temperatūra, vadinasi, šioje vietoje yra susidaręs ilginis šilumos tiltelis. Šio reiškinio priežastis yra ta, kad virš lango yra sumontuota neapšiltinta metalinė sija.

2. Termonuotraukoje yra matyti aukšta sienos apie langą išorinio paviršiaus temperatūra, vadinasi, šioje vietoje yra susidaręs ilginis šilumos tiltelis. Šio reiškinio priežastis yra ta, kad lango rėmas ir sienos termoizoliacinis sluoksnis sienoje nesusisiekia.

3. Termonuotraukoje yra matyti pastato sienos išorinio paviršiaus temperatūra. Aukšta plokščių sandūros išorinio paviršiaus temperatūra rodo, kad ši vieta yra nesandari.

4. Apie langą yra susidaręs šilumos tiltelis. Šio reiškinio priežastis yra ta, kad lango rėmas ir sienos termoizoliacinis sluoksnis sienoje nesusisiekia. Yra vandens garų kondensacijos ir pelėsių augimo rizika ant vidinio paviršiaus.

5. Aukšta stiklo paketų centrinės dalies išorinio paviršiaus temperatūra rodo, kad stiklo paketai yra įdubę. Gyvenamojo namo lango stiklo paketo kraštų išorinio paviršiaus aukšta temperatūra rodo, kad netobula rėmo konstrukcija (panaudotas laidus šilumai aliuminis rėmelis).

6. Grindų ir lango vidinio paviršiaus temperatūra, esant 50 Pa oro slėgių skirtumui. Termonuotraukoje yra matyti žema grindų ir lango rėmo sandūros temperatūra, vadinasi, lango rėmas yra sumontuotas nesandariai.

7. Pastato fasadų kampuose, ties perdanga ir balkono su siena sandūroje yra susidarę ilginiai šilumos tilteliai. Siekiant sumažinti pastato šilumos nuostolius ir užtikrinti komfortiškas mikroklimato sąlygas patalpose, tikslinga pastato sienas apšiltinti iš išorės.

8. Termonuotraukoje yra matyti katilo apmūrijimo defektas – įtrūkęs plytų mūras.

9. Termonuotraukoje yra matyti aukšta pastato cokolio išorinio paviršiaus temperatūra, vadinasi, cokolis yra neefektyviai apšiltintas.

10. Pastato fasadų kampuose, apie duris ir langą yra susidarę ilginiai šilumos tilteliai. Siekiant sumažinti pastato šilumos nuostolius ir užtikrinti komfortiškas mikroklimato sąlygas patalpose, tikslinga pastato sienas apšiltinti iš išorės.

11. Sienos ir kondicionieriaus vidinio paviršiaus temperatūra, esant 50 Pa oro slėgių skirtumui. Termonuotraukoje yra matyti žema sandūros temperatūra, vadinasi, kondicionieriaus vamzdžiai sienoje yra neužsandarinti.

12.Termonuotraukoje yra matyti žema sienos ir lubų sandūros vidinio paviršiaus temperatūra. Šio reiškinio priežastis yra ta, kad stogo vėjo ir garo izoliaciniai sluoksniai įrengti nesandariai. Yra vandens garų kondensacijos ir pelėsių augimo rizika ant vidinio paviršiaus.